L'ORÉAL-PRIVACYBELEID

VOOR PROFESSIONELE KLANTEN

 

L’Oréal streeft ernaar om een voorbeeldig maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een mooiere wereld. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en duidelijkheid en we zijn toegewijd aan het opbouwen van een sterke en duurzame relatie met u op basis van vertrouwen en wederzijds voordeel. Het beschermen en respecteren van uw privacy en uw keuzes vormen een onderdeel van deze verbintenis. Het respecteren van uw privacy is voor ons essentieel. Daarom hebben we 'Onze privacybelofte' en ons volledige Privacybeleid hieronder uiteengezet.

ONZE PRIVACYBELOFTE

 • 1) We respecteren uw privacy en uw keuzes.
 • 2) We zorgen ervoor dat wij privacy en veiligheid in acht nemen bij alles wat we doen.
 • 3) We zullen u geen marketingcommunicatie sturen tenzij u ons hierom heeft gevraagd. U kunt op elk moment van gedachten veranderen.
 • 4) We zullen uw gegevens nooit aanbieden of verkopen.
 • 5) We doen er alles aan om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. We werken daarom uitsluitend met vertrouwde partners.
 • 6) We doen er alles aan om open en transparant te zijn in verband met het gebruik van uw gegevens.
 • 7) We zullen uw gegevens niet gebruiken op manieren waarover we u niet hebben verteld.
 • 8) We respecteren uw rechten en zullen steeds proberen om uw verzoeken zoveel mogelijk in te willigen in overeenstemming met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om u meer informatie over onze privacypraktijken te bieden, zetten we hieronder uiteen welke soorten persoonlijke gegevens we over u kunnen verzamelen of bewaren, hoe we deze gebruiken, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en beveiligen, en uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt of wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen, zullen we deze gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Lees a.u.b. deze informatie. Als u vragen of zorgen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

WIE WE ZIJN?

L’Oréal Belgilux S.A is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u met ons deelt. We verwijzen hiernaar wanneer we 'L’Oréal', 'ons', 'onze' of 'we' gebruiken. L’Oréal is de 'gegevensbeheerder' voor de doeleinden van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, België
Vertegenwoordiger: Jean-Marc AUVERLAU, Gedelegeerd bestuurder
www.lorealpartnershop.com van de Professionele producten divisie van L’Oréal.

Voor wie is dit Privacybeleid bedoeld?

Dit Beleid heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die door L'Oréal worden verzameld en gebruikt voor klanten die zakelijk actief zijn, bijvoorbeeld salons, apothekers, detailhandelaren of externe leveranciers, of mensen die optreden als werknemers van deze professionals.
Soms is het voor ons lastig te bepalen of onze klant een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. Toch zorgen we telkens wanneer we vaststellen dat gegevens van natuurlijke personen worden verwerkt ervoor dat uw rechten ongeacht de situatie effectief zijn.

Als u als consument contact hebt met L'Oréal, raadpleeg dan ons Consumentenprivacybeleid op onze merkwebsites voor meer informatie.

WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

'Persoonlijke gegevens' betekent alle informatie of stukjes informatie waarmee u direct (bijv. uw naam) of indirect (bijv. door middel van gepseudonimiseerde gegevens, zoals een uniek ID-nummer) kunt worden geïdentificeerd. Dit betekent dat persoonlijke gegevens zaken omvatten als e-mailadressen/thuisadressen/mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielfoto's, persoonlijke voorkeuren en winkelgewoonten, door gebruikers gegenereerde inhoud, financiële informatie en gezondheidsinformatie. Ze kunnen ook unieke numerieke identificatiegegevens omvatten, zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE GEBRUIKEN WE ZE?

U, de klant, staat bij ons voorop. U bent de drijvende kracht achter wat we doen. We horen graag van u, leren u graag kennen en creëren en leveren producten die u leuk vindt en die u kunt gebruiken om uw bedrijf te versterken en te laten groeien. We weten dat velen van u ook graag met ons contact hebben en daarom zijn er veel manieren waarop u uw persoonlijke gegevens met ons kunt delen en waarop we deze kunnen verzamelen.

Hoe verzamelen of ontvangen we uw gegevens?

We kunnen gegevens van u verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, apps, apparaten, L'Oréal-producten of merkpagina's op sociale media, via uw interacties met uw accountmanagers of klantenserviceteams, of anderszins. Soms geeft u gegevens rechtstreeks aan ons (bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u iets koopt op onze websites/apps of in winkels/schoonheidssalons), soms verzamelen we gegevens (bijvoorbeeld door cookies te gebruiken om te begrijpen hoe u onze websites/apps gebruikt), en we kunnen ook gegevens over u ontvangen van uw eigen werkgever of soms ontvangen we uw gegevens van andere derden, waaronder andere entiteiten van de L'Oréal Group.

We zetten verdere details uiteen in de onderstaande tabel en leggen het volgende uit:

 • 1) In welk scenario worden uw gegevens verzameld? In deze kolom wordt uitgelegd bij welke activiteit of scenario u betrokken bent wanneer we uw gegevens gebruiken of verzamelen. Bijvoorbeeld of u een aankoop doet, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of door websites/apps bladert.
 • 2) Welke persoonlijke gegevens kunnen we over u bewaren? In deze kolom wordt uitgelegd welke soorten gegevens we verzamelen.
 • 3) Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens? In deze kolom wordt uitgelegd wat we met uw gegevens doen en voor welke doeleinden deze worden verzameld.
 • 4) Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens? In deze kolom wordt uitgelegd waarom we uw gegevens kunnen gebruiken. U heeft ons bijvoorbeeld gevraagd om een dienst te verlenen, u heeft ons uw toestemming gegeven of wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens kan zijn:

 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen, inclusief:
  o Verbetering van onze goederen en diensten: meer specifiek onze zakelijke belangen om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo onze diensten, websites/apps/apparaten, producten en merken te verbeteren.
  o Fraudepreventie: om ervoor te zorgen dat de betaling volledig en vrij van fraude en verduistering is (overweging 47 van de Algemene verordening gegevensbescherming).
  o Beveiliging van onze tools: om onze tools (websites/apps/apparaten) veilig en beveiligd te houden en om ervoor te zorgen dat ze correct werken en voortdurend worden verbeterd.
 • De uitvoering van een contract: meer specifiek om de diensten die u bij ons aanvraagt uit te voeren.
 • Rechtsgronden waarbij het verwerken van de gegevens wettelijk verplicht is.

Wanneer we gegevens verzamelen, geven we de verplichte velden aan met asterisken. Sommige gegevens die we van u vragen, hebben we nodig om:

 • Ons contract met u of uw werkgever uit te voeren (bijv. om de goederen te leveren die u op onze websites/apps hebt gekocht);
 • U de service te bieden waar u of uw werkgever om heeft gevraagd (bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te bieden);
 • Te voldoen aan wettelijke vereisten (bijv. facturering);
 • Als u de met een asterisk gemarkeerde gegevens niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor de goederen en diensten die wij kunnen leveren.

In verband waarmee worden uw gegevens verzameld? Welke persoonlijke gegevens kunnen we over u bewaren? Hoe en waarom gebruiken we uw gegevens? Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Professionele accounts aanmaken en beheren

Informatie die wordt verzameld tijdens het aanmaken van een account op de websites/apps van L’Oréal, via aanmelding op sociale media

 • Voornaam en achternaam;
 • Naam organisatie;
 • Geslacht;
 • Professioneel en/of persoonlijk e-mailadres;
 • Professioneel en/of persoonlijk adres;
 • Professioneel en/of persoonlijk telefoonnummer;
 • Bankgegevens of andere financiële informatie;
 • Gegevens van personen die in dienst zijn van uw organisatie;
 • Foto;
 • ID/gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Voorkeuren;
 • Gegevens bestelling;
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud (zoals recensies of afbeeldingen die u deelt);
 • BTW-nummer
 • Lidmaatschap van een beroepsvereniging
 • Andere informatie die u met ons heeft gedeeld over uzelf (bijv. via uw 'Mijn account'-pagina, door contact met ons op te nemen, door een vraag te stellen via de chatfunctie die beschikbaar is op sommige websites of door deel te nemen aan een enquête, enz.). Sociale mediaprofiel (waarbij u zich aanmeldt via de inloggegevens van sociale media of deze persoonlijke gegevens met ons deelt)

Om:

 • Uw account en bestellingen te beheren;
 • U marketingcommunicatie te sturen die mogelijk is afgestemd op uw professionele 'profiel' (d.w.z. op basis van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en uw voorkeuren);
 • Te beoordelen of u in aanmerking komt voor kredietfaciliteiten en om elke kredietfaciliteit te beheren gedurende onze relatie met u, inclusief het terugvorderen van onbetaalde gelden;
 • Eventuele automatische incasso's te beheren;
 • Audits uit te voeren om onze verplichtingen m.b.t. naleving te beheren;
 • U een loyaliteitsprogramma aan te bieden;
 • Gepersonaliseerde diensten aan te bieden op basis van professionele interesses en kenmerken;
 • U in staat te stellen uw voorkeuren te beheren;
 • Onze websites en apps te bewaken en te verbeteren;
 • Analyses uit te voeren of statistieken te verzamelen;
 • Onze websites te bevestigen en u en ons tegen fraude te beschermen;
 • Te reageren op uw vragen en anderszins met u te communiceren; en/of
 • Alle enquêtes en andere informatie die u invoert te beheren.
 • Een contract uitvoeren
  Om de door u gevraagde dienst te verlenen (bijvoorbeeld een account aanmaken, een enquête invullen of een product kopen).

 • Gerechtvaardigd belang
  Om ervoor te zorgen dat onze websites/apps veilig blijven, om ze te beschermen tegen fraude en om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Abonnement op nieuwsbrief en commerciële communicatie

 

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Persoonlijke beschrijving of voorkeuren
 • Sociale mediaprofiel (waarbij u zich aanmeldt via de inloggegevens van sociale media of deze persoonlijke gegevens met ons deelt)

Om:

 • U marketingcommunicatie te sturen die mogelijk is afgestemd op uw professionele 'profiel' (d.w.z. op basis van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en uw voorkeuren);
 • Een actuele 'geen contact'-lijst bij te houden als u hebt aangegeven dat u niet gecontacteerd wenst te worden;
 • Analyses uit te voeren of statistieken te verzamelen.
 • Gerechtvaardigd belang
  Om onze marketingcommunicatie op maat te maken, de effectiviteit ervan te begrijpen en ervoor te zorgen dat u de ervaring krijgt die voor u het meest relevant is; om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Aankopen

Informatie die tijdens het aankoopproces wordt verzameld op de website/apps/sociale mediapagina's van L’Oréal

 

 

 • Naam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres (levering en facturering)
 • Telefoonnummer;
 • Persoonlijke beschrijving of voorkeuren;
 • Sociale mediaprofiel (waarbij u zich aanmeldt via de inloggegevens van sociale media of deze persoonlijke gegevens met ons deelt);
 • Transactie-informatie, inclusief gekochte producten;
 • Betaling en informatie; of
 • Aankoopgeschiedenis

Om:

 • Contact met u op te nemen om uw bestelling af te ronden als u uw winkelwagentje heeft opgeslagen of producten in uw winkelwagentje heeft geplaatst zonder het betaalproces te voltooien;
 • U te informeren wanneer een product dat u wilde kopen beschikbaar is;
 • Uw bestelling te verwerken en volgen, inclusief het afleveren van het product op het door u opgegeven adres;
 • De betaling van uw bestelling te beheren. Let op: betalingsgegevens (creditcardnummer / Paypal-gegevens / bankrekeninggegevens) worden niet door ons verzameld, maar rechtstreeks door betalingsdienstaanbieders;
 • Elk contact dat u met ons heeft met betrekking tot uw bestelling te beheren;
 • De transacties tegen fraude beveiligen. Let op: we gebruiken een oplossing van een externe leverancier om fraude op te sporen en ervoor te zorgen dat de betaling volledig is en wordt uitgevoerd door u of iemand die door u is gemachtigd.
 • Uw profiel te verrijken als u een aankoop doet met uw accountgegevens;
 • Tevredenheid te meten;
 • Eventuele geschillen met betrekking tot een aankoop te beheren;
 • Voor statistische doeleinden.
 • Een overeenkomst uitvoeren:
  Om u de door u gevraagde dienst te verlenen (aankoop).
 • Gerechtvaardigd belang
  Om u en ons te beschermen tegen frauduleuze transacties en om ervoor te zorgen dat de betaling volledig is en vrij is van fraude en verduistering.

Online browsen

Informatie die wordt verzameld door cookies of vergelijkbare technologieën ('Cookies'*) als onderdeel van uw browse-gedrag op de website/apps van L'Oréal of op websites/apps van derden.

Raadpleeg voor informatie over specifieke cookies die via een bepaalde website/app worden geplaatst de cookietabel op die website/app.  

 

* Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen wanneer u zich op het internet bevindt, waaronder de websites van L’Oreal Group.  

Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites/apps:

 • Waar u vandaan kwam
 • Inloggegevens
 • Pagina's die u hebt bekeken
 • Duur van uw bezoek
 • Producten die u heeft geselecteerd om uw winkelmandje te maken

Technische informatie:

 • IP-adres
 • browser-informatie
 • apparaatgegevens

Een unieke ID die aan elke bezoeker wordt toegekend en de vervaldatum van deze ID.

 • We gebruiken cookies, waar relevant, met andere persoonlijke gegevens die u al met ons hebt gedeeld (zoals of u zich hebt aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrieven) voor de volgende doeleinden:
 • Om op gedrag gebaseerde online reclame te bieden:
  o om u online advertenties te tonen voor producten die mogelijk interessant voor u zijn op basis van uw eerdere gedrag.
  o om u advertenties en inhoud te laten zien op sociale mediaplatforms.
 • Om onze diensten op u af te stemmen:
  o om u aanbevelingen, marketing of inhoud te sturen op basis van uw profiel en interesses,
  o om onze websites/apps op een op maat gemaakte manier weer te geven, zoals het onthouden van uw winkelwagentje of inloggegevens, uw taal, de cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface (d.w.z. de parameters die aan uw apparaat zijn gekoppeld, inclusief uw schermresolutie, lettertypevoorkeur, enz.)
 • Om een goede werking van onze website/apps mogelijk te maken:
  o juiste weergave van de inhoud,
  o aanmaken en onthouden van een winkelwagentje
  o aanmaken en onthouden van uw inloggegevens,
  o interfacepersonalisatie, zoals taal,
  o parameters die aan uw apparaat zijn gekoppeld, waaronder uw schermresolutie, enz.
  o verbetering van onze websites/apps, bijvoorbeeld door nieuwe ideeën te testen.
 • Om ervoor te zorgen dat de website/app veilig en beveiligd is en om u te beschermen tegen fraude of misbruik van onze websites of diensten, bijvoorbeeld door probleemoplossing uit te voeren.
 • Om statistieken uit te voeren:
  o Om te voorkomen dat bezoekers tweemaal worden geregistreerd;
  o Om te weten hoe gebruikers reageren op onze advertentiecampagnes.
  o Om onze aanbiedingen te verbeteren
  o Om te weten hoe u onze websites/apps heeft ontdekt
 • Om het delen van onze inhoud op sociale media mogelijk te maken (deelknoppen bedoeld om de site weer te geven).
 • Gerechtvaardigd belang:
  Om ervoor te zorgen dat we u websites/apps, advertenties en communicatie bieden die naar behoren werken en die voortdurend worden verbeterd voor cookies die (i) essentieel zijn voor het functioneren van onze websites/apps, (ii) die worden gebruikt om onze websites/apps veilig en beveiligd te houden
 • Toestemming
  Voor alle andere cookies.

Promotionele activiteiten

Informatie die is verzameld tijdens een spel, wedstrijden, promotieaanbiedingen, voorbeeldverzoeken, enquêtes

 • Professionele accountgegevens
 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Persoonlijke beschrijving of voorkeuren
 • Sociale mediaprofiel (waarbij u zich aanmeldt via de inloggegevens van sociale media of deze persoonlijke gegevens met ons deelt);
 • Andere informatie die u met ons hebt gedeeld over uzelf (bijv. via uw 'Mijn account'-pagina, door contact met ons op te nemen of door uw eigen inhoud, zoals foto's of een recensie, te verstrekken, of een vraag te stellen via de chatfunctie die beschikbaar is op sommige websites/apps, of door deel te nemen aan een wedstrijd, spel, enquête)
 • Om taken te voltooien die u ons hebt gevraagd uit te voeren, bijvoorbeeld om uw deelname aan wedstrijden, spellen en enquêtes te beheren, inclusief om rekening te houden met uw feedback en suggesties;
 • Voor statistische doeleinden.
 • Een contract uitvoeren
  Om u de door u gevraagde dienst te verlenen
 • Gerechtvaardigd belang
  Om uw communicatie te versturen met betrekking tot uw verzoek; om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.
 • Toestemming
  Om deel te nemen aan een onderzoek of enquête.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Informatie die is verzameld toen u bepaalde inhoud op een van onze sociale platforms invoerde of toen u het hergebruik accepteerde van inhoud die u op sociale mediaplatforms plaatste.

 • Naam en achternaam of alias
 • E-mailadres
 • Foto
 • Persoonlijke beschrijving of voorkeuren
 • Sociale mediaprofiel (waarbij u zich aanmeldt via de inloggegevens van sociale media of deze persoonlijke gegevens met ons deelt)
 • Andere informatie die u met ons hebt gedeeld over uzelf (bijv. via uw 'Mijn account'-pagina, door contact met ons op te nemen of door uw eigen inhoud, zoals foto's of een recensie, te verstrekken, of een vraag te stellen via de chatfunctie die beschikbaar is op sommige websites/apps)
 • In overeenstemming met de specifieke voorwaarden die door u zijn aanvaard:
  o Om uw recensie of inhoud te plaatsen;
  o Om onze producten te promoten;
 • Voor statistische doeleinden.
 • Toestemming
  Om de inhoud die u online hebt geplaatst opnieuw te gebruiken.
 • Gerechtvaardigd belang
  Om ons te helpen uw behoeften en verwachtingen beter te begrijpen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Gebruik van apps en apparaten

Informatie die is verzameld als onderdeel van uw gebruik van onze apps en/of apparaten

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • Persoonlijke beschrijving of voorkeuren
 • Foto
 • Welzijnsgegevens, inclusief huidskleur, huid-/haartype
 • Geolocatie

Om:

 • U de door u gevraagde dienst(en) te bieden (bijv. onze producten virtueel testen, u in staat stellen onze producten te kopen, u advies en meldingen geven over uw blootstelling aan de zon, haarroutine enz.);
 • Uw persoonlijke kenmerken te analyseren en geschikte producten (inclusief op maat gemaakte producten) en routines aan te bevelen;
 • U te voorzien van leermateriaal en informatie over merken, producten en diensten;
 • De communicatie en verbinding tussen gebruikers te vergemakkelijken (bijv. chatfuncties);
 • Onderzoek en innovatie uit te laten voeren door wetenschappers binnen de L'Oréal Group;
 • Onze apps en apparaten te bewaken en te verbeteren; en/of
 • Analyses uit te voeren of statistieken te verzamelen.
 • Een contract uitvoeren
  Om u de gevraagde dienst te bieden (inclusief, waar nodig, analyse door het onderzoeks- en innovatieteam van het algoritme dat nodig is om de dienst te verlenen).
 • Gerechtvaardigd belang
  Om onze producten en diensten altijd te verbeteren om te voldoen aan uw behoeften en verwachtingen en voor onderzoeks- en innovatiedoeleinden.

Vragen

Informatie die wordt verzameld wanneer u vragen stelt over onze merken, onze producten en het gebruik ervan

 • Naam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere informatie die u met ons hebt gedeeld over uzelf in verband met uw vraag (waaronder mogelijk welzijns- en gezondheidsgegevens)
 • Om uw vragen te beantwoorden;
 • Om, waar nodig, u in contact te brengen met de relevante diensten (bijv. cosmeticabewaking);
 • Voor statistische doeleinden.
 • Een contract uitvoeren
  Om op uw vragen te reageren.
 • Gerechtvaardigd belang
  Om ons te helpen de behoeften en verwachtingen van onze klanten beter te begrijpen en zo onze diensten, producten en merken te verbeteren.

Evenement, seminars en trainingen

Waar u bij het uitoefenen van uw professionele beroep met ons communiceert als onze klant, verkoper, dienstverlener, journalist, enz.

 • Naam en achternaam;
 • Naam organisatie;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Beroep;
 • Professioneel en/of persoonlijk e-mailadres;
 • Professioneel en/of persoonlijk adres;
 • Professioneel en/of persoonlijk telefoonnummer;
 • Professionele vaardigheden en technieken;
 • Foto;
 • Voorkeuren;
 • Spreektaal;
 • Andere informatie die u met ons heeft gedeeld over uzelf.
 • Om u uit te nodigen, het relevante evenement te organiseren en de seminars en evenementen te beheren die we organiseren als onderdeel van onze zakelijke activiteiten;
 • Om u informatie en training te bieden over onze producten, diensten en merken, afgestemd op uw professionele profiel.
 • Een contract uitvoeren
  Om u of uw organisatie de gevraagde dienst te bieden.
 • Onze gerechtvaardigde belangen
  Om contact met u op te nemen met informatie over onze producten en diensten; om onze producten en diensten te verbeteren; om ons contact met u te verbeteren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Om transacties die via onze websites/apps worden gemaakt te beveiligen tegen fraude en verduistering gebruiken we een oplossing van een externe provider om ons tegen fraude te beschermen.

De methode van fraudedetectie is bijvoorbeeld gebaseerd op eenvoudige vergelijkingen, associatie, clustering, perditie en uitbijterdetectie met behulp van intelligente middelen, gegevensfusietechnieken en verschillende datamining-technieken.

Dit fraudedetectieproces kan volledig geautomatiseerd zijn of kan menselijke tussenkomst omvatten wanneer de uiteindelijke beslissing door een persoon wordt genomen.

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen en waarborgen om de toegang tot gegevens te beperken.

Als gevolg van automatische fraudedetectie kunt u vertraging oplopen bij de verwerking van uw bestelling/verzoek terwijl uw transactie door ons wordt beoordeeld en kunt u worden beperkt in of uitgesloten van het voordeel van een dienst als er een risico op fraude wordt vastgesteld.

Zoals vermeld in de sectie 'Uw rechten en keuzes' hebt u in ieder geval recht op toegang tot de informatie waarop wij onze beslissing baseren.

PROFILERING

Wanneer we gepersonaliseerde communicatie of inhoud verzenden of weergeven, kunnen we enkele technieken gebruiken die kunnen worden aangeduid als 'profilering' (d.w.z. elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van die gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen). Dit betekent dat we persoonlijke gegevens over u kunnen verzamelen in de verschillende scenario's die in de bovenstaande tabel worden genoemd. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en te voorspellen.

Op basis van onze analyse kunnen we berichten en/of inhoud verzenden of weergeven die is afgestemd op uw interesses/behoeften/bedrijven.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor 'profilering'. Zie het gedeelte 'Uw rechten en keuzes' hieronder.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen de L'Oréal Group.

Sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen worden geraadpleegd binnen L’Oréal en door elk lid van de L'Oréal Group, maar dit gebeurt alleen op een need-to-know-basis en waar nodig om u de gevraagde diensten te bieden. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen delen met onze dochterondernemingen wereldwijd en onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen wereldwijd.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook op een gepseudonimiseerde manier delen (directe identificatie niet mogelijk maken) met wetenschappers van L’Oréal Research & Innovation, inclusief wetenschappers buiten uw land, voor onderzoeks- en innovatiedoeleinden.

Waar toegestaan, kunnen we ook enkele van uw persoonlijke gegevens delen, inclusief de gegevens die zijn verzameld via cookies, tussen onze merken om de informatie die u met ons deelt te harmoniseren en bij te werken, om statistieken uit te voeren op basis van uw kenmerken en om onze communicatie op maat te maken.

Ga naar de website van de L’Oréal Group voor meer informatie over de L'Oréal Groep, zijn merken en zijn locaties.

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden delen met derden of entiteiten van de L'Oréal Group.

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming met derden voor directe marketingdoeleinden. In dit kader worden uw gegevens verwerkt door een dergelijke derde partij die optreedt als gegevensbeheerder, waarbij zijn eigen voorwaarden en privacyverklaring van toepassing zijn. U dient die informatie zorgvuldig te controleren voordat u instemt met de openbaarmaking van uw informatie aan die derde partij.

Als u ermee heeft ingestemd om marketing- en promotionele e-mails te ontvangen van de L’Oréal Group ('Group-instemming') worden uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden gedeeld door alle merken van L’Oréal.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze vertrouwde externe leveranciers.

We vertrouwen op vertrouwde derde partijen om namens ons een reeks zakelijke activiteiten uit te voeren. We verstrekken ze alleen de informatie die ze nodig hebben om de dienst uit te voeren en we eisen dat ze uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We zullen altijd onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle derde partijen waarmee we samenwerken uw persoonlijke gegevens veilig houden. We kunnen bijvoorbeeld diensten die de verwerking van uw persoonlijke gegevens vereisen, toevertrouwen aan:
 • Derden die ons helpen bij het leveren van digitale diensten, zoals training, identiteitsbeheer, beoordelingen en recensies, webanalyse en zoekmachinediensten, tools voor het beheren van door gebruikers gegenereerde inhoud;
 • Externe onderzoekaanbieders die onderzoeken uitvoeren naar onze bestaande en toekomstige producten en diensten, evenals naar de schoonheidssector in het algemeen;
 • Derden die nodig zijn om een product bij u af te leveren, b.v. post-/bezorgdiensten;
 • Derden die ons helpen bij het leveren van IT-diensten, zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud aan en ondersteuning van onze databases en onze software en applicaties die mogelijk gegevens over u bevatten (dergelijke diensten kunnen soms toegang tot uw gegevens inhouden) om de vereiste taken uit te voeren);
 • Betalingsdienstaanbieders en kredietinformatiebureaus om uw kredietscore te beoordelen en uw gegevens te verifiëren wanneer dit een voorwaarde is om een contract met u aan te gaan;
 • Derden die ons helpen met het oog op klantenservice en cosmeticabewaking;
 • Derden die ons helpen bij het verzorgen van trainingen, seminars en evenementen, zoals reisbureaus van trainingsaanbieders en evenementenbeheerbedrijven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken:

 • Als we een bedrijf of activa verkopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen delen met de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa. Als L’Oréal of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens met betrekking tot die activa die L’Oréal bezit over zijn klanten een van de overgedragen activa zullen zijn. Indien toepasselijk zullen uw gegevens in dat geval worden verwerkt door de koper, die optreedt als de nieuwe gegevensbeheerder, en zijn privacybeleid zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens regelen.
 • Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiks-/verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee u bent overeengekomen af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van L’Oréal, onze klanten of anderen te beschermen.
 • In andere omstandigheden als we uw toestemming hebben of dit wettelijk is toegestaan.

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan onze partners verstrekken:

 • Als de dienst waarop u zich abonneert mede is gemaakt door L’Oréal en een partner (bijvoorbeeld een co-branded app). In dat geval zullen L'Oréal en de partner uw persoonlijke gegevens elk voor hun eigen doeleinden verwerken en als zodanig zullen uw gegevens worden verwerkt:
  o Door L'Oréal in overeenstemming met dit Privacybeleid;
  o Door de partner die ook optreedt als gegevensbeheerder en zijn privacybeleid zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens regelen.
 • In het geval dat u ermee heeft ingestemd om marketing- en commerciële communicatie te ontvangen van een L’Oréal-partner via een speciale instemming (bijvoorbeeld via een app die is ontwikkeld als merk door L’Oréal en beschikbaar is gesteld aan zijn partners). Uw gegevens worden verwerkt door de partner die optreedt als gegevensbeheerder onder zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn privacybeleid.
 • We kunnen op onze ondersteunende platformen inhoud van sociale netwerken publiceren. In het geval dat u op onze website/apps inhoud van sociale netwerken raadpleegt, kan er dus een cookie van dit sociale netwerk op uw apparaat worden opgeslagen. We nodigen u uit om het Cookiebeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar, geopend in en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze dienstverleners werkt.

Wanneer L'Oréal persoonlijke gegevens buiten de EER overdraagt, zal dit op een veilige en wettige manier gebeuren. Aangezien sommige landen mogelijk geen wetten hebben die het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens regelen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derden zich houden aan de verplichtingen die in dit beleid zijn uiteengezet. Deze stappen kunnen het herzien van de privacy- en beveiligingsnormen van derden en/of het aangaan van passende contracten omvatten (op basis van het model aangenomen door de Europese Commissie dat hier beschikbaar is)

Neem voor meer informatie contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte 'Contact' hieronder.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben om aan uw behoeften, het doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens bewaren of onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Om de bewaartermijn van uw gegevens te bepalen, gebruiken we de volgende criteria:

 • Wanneer u goederen en producten koopt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze contractuele relatie;
 • Wanneer u deelneemt aan een promotionele aanbieding, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de promotionele aanbieding;
 • Wanneer u contact met ons opneemt voor een aanvraag bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor de verwerking van uw aanvraag;
 • Wanneer u een account aanmaakt, bewaren we uw persoonlijke gegevens totdat u ons vraagt deze te verwijderen of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) zoals gedefinieerd in overeenstemming met lokale voorschriften en richtlijnen;
 • Waar u heeft ingestemd met direct marketing bewaren we uw persoonlijke gegevens totdat u zich afmeldt, totdat u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) zoals gedefinieerd in overeenstemming met lokale voorschriften en richtlijnen;
 • Waar cookies op uw computer worden geplaatst, bewaren we ze zo lang als nodig is om hun doelen te bereiken (bijv. voor de duur van een sessie voor winkelwagencookies of sessie-ID-cookies) en gedurende een periode die is bepaald in overeenstemming met lokale voorschriften en richtlijnen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, worden deze verwijderd uit onze systemen en records of worden ze geanonimiseerd zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd.

We kunnen enkele persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen en om ons in staat te stellen om onze rechten te beheren (bijvoorbeeld om onze vorderingen voor rechtbanken te doen gelden) of voor statistische of historische doeleinden.

ZIJN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGD?

We zijn toegewijd om uw persoonlijke gegevens veilig te houden en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om dit te doen. We eisen contractueel hetzelfde van vertrouwde derde partijen die uw persoonsgegevens voor ons verwerken.

We doen altijd ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Aangezien de overdracht van informatie via internet niet volledig beveiligd is, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden echter niet garanderen. Elke overdracht is dus op eigen risico.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN EN INLOGGEN VIA SOCIALE MEDIA

Onze websites en apps kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Mogelijk bieden we u ook de mogelijkheid om uw inloggegevens van sociale media te gebruiken. Als u dit doet, houd er dan rekening mee dat u uw profielinformatie met ons deelt. De persoonlijke gegevens die worden gedeeld, zijn afhankelijk van de instellingen van uw sociale mediaplatform. Bezoek het relevante sociale mediaplatform en bekijk het privacybeleid ervan om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

SOCIALE MEDIA EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Op sommige van onze websites en apps kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat alle inhoud die op een van onze sociale mediaplatforms wordt ingediend door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens, bijv. financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die door andere personen worden ondernomen als u persoonlijke gegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst en we raden u aan dergelijke informatie niet te delen.

UW RECHTEN EN KEUZES

L’Oréal respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle hebt over uw persoonlijke gegevens. U hebt de volgende rechten:

Uw rechten Wat betekent dit?

Het recht om te worden geïnformeerd

U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken we u de informatie in dit Beleid.

Het recht op toegang

U hebt het recht op toegang tot en een afschrift van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen). Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande gegevens. Neem voor meer informatie contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of verouderd zijn en/of om deze gegevens aangevuld te laten worden indien deze onvolledig zijn. Als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Als u een account hebt, is het wellicht makkelijker voor u om uw eigen gegevens te corrigeren via uw 'Mijn account'-functie.

Het recht op verwijdering/recht om vergeten te worden

In sommige gevallen hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen of verwijderen. Houd er rekening mee dat dit geen absoluut recht is, aangezien we mogelijk juridische of legitieme redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profilering

U kunt zich op elk moment uitschrijven of afmelden voor onze directe marketingcommunicatie. De gemakkelijkste manier om dit te doen, is door op de 'uitschrijven'-link te klikken in elke e-mail of communicatie die we u sturen. Anders kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking op basis van toestemming op elk moment in te trekken

U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw gegevens intrekken wanneer een dergelijke verwerking op toestemming is gebaseerd. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. We verwijzen naar de tabel die is ingevoegd in de sectie "welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze", met name de kolom “Wat is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens?”, om te bepalen in welke gevallen onze verwerking is gebaseerd op toestemming. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen op basis van gerechtvaardigde belangen

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens wanneer een dergelijke verwerking op gerechtvaardigde belangen is gebaseerd. We verwijzen naar de tabellen die zijn ingevoegd in de sectie "welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze", met name de kolom “Wat is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens?”, om te bepalen in welke gevallen onze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land om een klacht in te dienen tegen de gegevensbeschermings- en privacypraktijken van L'Oréal. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens voordat u een klacht indient bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Het recht om overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens van onze database naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen. Dit is alleen van toepassing op gegevens die u heeft verstrekt, waarbij de verwerking is gebaseerd op een contract of uw toestemming en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen. We verwijzen naar de tabellen die zijn ingevoegd in de sectie "welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze", met name de kolom “Wat is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens?”, om te bepalen in welke gevallen onze verwerking is gebaseerd op toestemming of het uitvoeren van een contract. Neem voor meer informatie contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Het recht op beperking

Dit recht houdt in dat onze verwerking van uw gegevens wordt beperkt, zodat we deze kunnen opslaan, maar niet kunnen gebruiken of verder verwerken. Het is van toepassing in beperkte omstandigheden die worden vermeld in de Algemene verordening gegevensbescherming en die zijn als volgt:

 • de juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokkene (d.w.z. u), gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene (d.w.z. u) is tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. L'Oréal) heeft de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen;
 • de betrokkene (d.w.z. u) heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van de legitieme belangen van de gegevensbeheerder in afwachting van verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Het recht om cookies te deactiveren

Als u om beperking wilt vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande gegevens.

De instellingen van de internetbrowsers zijn meestal standaard geprogrammeerd om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Veel cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid of functionaliteit van websites/apps te verbeteren en daarom kan het uitschakelen van cookies ervoor zorgen dat u bepaalde delen van onze websites/apps niet kunt gebruiken, zoals te zien is in de tabel met het cookiebeleid.

Als u alle cookies wilt beperken of blokkeren die zijn ingesteld door onze websites/apps (waardoor u mogelijk bepaalde delen van de site niet kunt gebruiken), of andere websites/apps, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Ga naar de Help-functie in uw browser om meer informatie hierover te krijgen. Ga voor meer informatie naar de volgende links: http://www.aboutcookies.org/.

Houd er rekening mee dat we mogelijk een bewijs van uw identiteit en de volledige details van uw verzoek nodig hebben voordat we uw verzoeken hierboven verwerken.

CONTACT

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken, of als u een van uw hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of stuur een brief naar L’Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584 – 1082 Brussel – België.